ZŠ a MŠ Nechanice
ZŠ a MŠ Nechanice

GDPR

Základní škola a Mateřská škola, Nechanice zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje (OÚ) jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, má právo kdykoli souhlas odvolat. 

Správce OÚ: Mgr. Petr Soukal

Sídlo správce: Pražská 2, 503 15, Nechanice

Telefon: 739456306

E-mail: soukal@zsnechanice.cz

 

Pověřenec pro školy: Hradecký venkov o.p.s.

Se sídlem: Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice

Kontaktní osoba: Bc. Eva Kalenská

E-mail: gdpr@hradeckyvenkov.cz,

Datová schránka: z8zdm5p

 

 
Zodpovídá:

Mgr. Jan Čech, ředitel školy

Rekonstrukce šk. jídelny

- potrvá až do poloviny srpna 2024
- jídelna bude dovážet jídlo z Hradce Králové
- nebude možný výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky ani pro rodiče nemocných dětí
- oběd je možno telefonicky odhlásit do 8:00 hod. (tel. 731 504 044)

 

Ovoce do škol

logo

Mléko do škol

logo

Fotogalerie

školní rajče

 

ZŠ a MŠ Nechanice

Základní škola a Mateřská škola Nechanice je školou spádovou a navštěvují ji děti nejen z Nechanic, ale i z blízkého okolí. Právním subjektem a příspěvkovou organizací je od 1. 1. 1995. Škola sdružuje: mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu mateřské školy (výdejna) a školní jídelnu základní školy.

 

Partneři

Projekty