ZŠ a MŠ Nechanice
ZŠ a MŠ Nechanice

Bakaláři OnLine - žákovská knížka

bakaláři online

Jak se do systému dostat?

  1. Webová aplikace - stačí kliknout na logo v pravém horní rohu
  2. Mobilní aplikace - volně ke stažení na Google play  či App Store

 

Přístupové údaje pro rodiče

Přihlašovací údaje obdrží rodiče v průběhu prvního týdne školního roku od třídních učitelů, jsou platné pro obě verze aplikace.

Rodiče mají možnost sledovat výuku svého dítěte, omlouvat žáka z výuky a komunikovat s učiteli i vedením školy, mohou nahlížet do osobních údajů žáka, které škola eviduje. K přístupovým údajům rodičů nemá žák přístup. 

Přístupové údaje pro žáky

Žáci obdrží od třídního učitele vlastní přístupové údaje, jsou platné pro obě aplikace. Mohou tak sledovat svůj prospěch a absenci, plán akcí a využívat výukové zdroje pro procvičování učiva na výukových portálech.

  • V případě nejasností či nefunkčních přihlašovacích údajů kontaktujte správce.
  • Správce bakalářů: Mgr. Petr Soukal, soukal@zsnechanice.cz

Postup
  • Pro vstup do systému lze využít 2 způsoby:
  1. Web. aplikaci  https://zsnechanice.bakalari.cz/bakaweb/login, popř. lze využít přístup přes web školy www.zsnechanice.cz  – hlavní menu. V průběhu roku dojde k modernizaci webu, ikonu aplikace Bakaláři OnLine najdete přímo na úvodní stránce.

  2. Mobilní aplikaci Bakaláři OnLine (lze zdarma stáhnout na Google play   či App Store, která se instaluje do mobilních zařízení. Pozor - je nutné stáhnout novou verzi aplikace s označením OnLine).

Přihlášení

Pokud si to úvodní formulář vyžádá, je třeba zvolit při prvním přihlášení školu, kterou dítě navštěvuje (tzn. ZŠ a MŠ Nechanice). Z důvodu bezpečnosti je nutné věnovat velkou pozornost soukromé povaze přihlašovacího jména a hesla do systému. Heslo mohou dostat pouze rodiče, resp. zákonní zástupci žáků osobně od třídních učitelů. V případě jeho ztráty, zcizení či zveřejnění prosíme o neprodlené informování školy.

Odlišná přihlašovací jména a hesla obdrží od svých třídních učitelů i žáci, kteří tak budou mít přehled o svých studijních výsledcích. 

Klasifikace

Záložka umožňuje náhled do klasifikace – na průběžné i konečné známky. V Průběžné klasifikaci jsou uvedeny všechny známky, které jednotliví vyučující za svůj předmět do systému zadali. Pod každou známkou je vidět další malé číslo, vyjadřující váhu = význam dané známky. Čím vyšší váha, o to důležitější známku se jedná. Různí vyučující používají systém vah různě, důležitost známek lze proto srovnávat jen v rámci jednoho předmětu.

Komens

Nástrojem Komens lze účelně komunikovat s vedením školy, třídním učitelem i ostatními vyučujícími (obecná zpráva). Zároveň se tímto nástrojem omlouvá absence žáků (Poslat zprávu – Omluvení absence) či jeho uvolnění z výuky. Omluvenka je zaslána automaticky třídnímu učiteli a absence je tak vyřízena. 

Další nástroje a funkce

V rámci ostatních funkcí aplikace lze sledovat rozvrh hodin a jeho změny (Výuka), co se ve škole plánuje (Plán akcí), určitě využijete Výukové zdroje s náměty na látku předmětu v jednotlivých ročnících. Nebojte se vstoupit i do dalších, v aplikaci lze hlavně prohlížet.

Elektronická žákovská knížka přináší celou řadu dalších výhod. Samozřejmě chápeme i její rizika a případné neduhy moderních technologií. Vzhledem k tomu, že její používání je nové nejenom pro rodiče a žáky, ale i pro všechny pedagogické pracovníky, představili jsme prozatím pouze základní funkce klasifikace a komens, které budou pro komunikaci zásadní. Věříme, že naleznete výhody i v ostatních částech aplikace a EŽK budete bez potíží využívat.

Rekonstrukce šk. jídelny

- potrvá až do poloviny srpna 2024
- jídelna bude dovážet jídlo z Hradce Králové
- nebude možný výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky ani pro rodiče nemocných dětí
- oběd je možno telefonicky odhlásit do 8:00 hod. (tel. 731 504 044)

 

Ovoce do škol

logo

Mléko do škol

logo

Fotogalerie

školní rajče

 

ZŠ a MŠ Nechanice

Základní škola a Mateřská škola Nechanice je školou spádovou a navštěvují ji děti nejen z Nechanic, ale i z blízkého okolí. Právním subjektem a příspěvkovou organizací je od 1. 1. 1995. Škola sdružuje: mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu mateřské školy (výdejna) a školní jídelnu základní školy.

 

Partneři

Projekty