ZŠ a MŠ Nechanice
ZŠ a MŠ Nechanice

ZMĚNA BANKOVNÍCH ÚČTŮ OD 1. 7. 2022

       více se dozvíte v aktualitách...

Kroužky a kurzy

V přiloženém dokumentu naleznete aktuální seznam nabízených kroužků pro letošní školní rok, který obsahuje též formulář pro přihlášení. Zahájení proběhne v prvním týdnu měsíce října (popř. dle instrukcí lektora).

Přihlášky odevzdávejte třídním učitelům, popř. vedoucím kroužků. Platbu směřujte přímo na lektory, kteří daný zájmový útvar budou v letošním školním roce vyučovat.

V případě nízkého zájmu ze strany dětí/rodičů nebude činnost kroužku zahájena, případné úhrady tak budou vráceny rodičům zpět v plném rozsahu. Pokud bude zájem přesahovat kapacitu kroužku, dostanou přednost ti žáci, kteří odevzdali přihlášku (+ provedli úhradu) v dřívějším termínu. Žákům, kteří se rozhodnou svoji činnost na kroužku přerušit či ukončit po jeho zahájení, se peníze nevracejí.

Ovoce do škol

logo

Mléko do škol

logo

Fotogalerie

školní rajče

 

ZŠ a MŠ Nechanice

Základní škola a Mateřská škola Nechanice je školou spádovou a navštěvují ji děti nejen z Nechanic, ale i z blízkého okolí. Právním subjektem a příspěvkovou organizací je od 1. 1. 1995. Škola sdružuje: mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu mateřské školy (výdejna) a školní jídelnu základní školy.

 

Partneři

Projekty