ZŠ a MŠ Nechanice
ZŠ a MŠ Nechanice

ŠD pořádá "Letní příměstský tábor" pro děti od 6 do 10 let. Více  v příloze!

Kroužky a kurzy

V přiloženém dokumentu naleznete aktuální seznam nabízených kroužků pro letošní školní rok, který obsahuje též formulář pro přihlášení. Počínaje letošním rokem dochází ke změně úhrady, a to na pololetí (dříve byla platba za celý školní rok). Zahájení proběhne nejpozději v prvním týdnu měsíce října (popř. dle instrukcí lektora), kroužky 2. pololetí začnou v měsíci únoru. Výjimkou je příprava na příjímací zkoušky.

Přihlášky odevzdávejte třídním učitelům, popř. vedoucím kroužků. Platbu směřujte přímo na lektory, kteří daný zájmový útvar budou v letošním školním roce vyučovat, je možné uhradit na 1. lekci.

V případě nízkého zájmu ze strany dětí/rodičů (minimální počet je 7 žáků) nebude činnost kroužku zahájena, případné úhrady tak budou vráceny rodičům zpět v plném rozsahu. Pokud bude zájem přesahovat kapacitu kroužku, dostanou přednost ti žáci, kteří odevzdali přihlášku v dřívějším termínu. Žákům, kteří se rozhodnou v rámci pololetí svoji činnost na kroužku přerušit či ukončit po jeho zahájení, se peníze nevracejí. Naopak se pro 2. pololetí mohou přihlásit žáci noví, bude-li to kapacita kroužku umožňovat. 

 

ZRUŠENÍ PEVNÉ LINKY

V průběhu května 2023 dojde ke zrušení pevných linek v ZŠ a MŠ Nechanice. Aktuální kontakty na zaměstnance školy naleznete na:

kontakty-1/kontakty/

Ovoce do škol

logo

Mléko do škol

logo

Fotogalerie

školní rajče

 

ZŠ a MŠ Nechanice

Základní škola a Mateřská škola Nechanice je školou spádovou a navštěvují ji děti nejen z Nechanic, ale i z blízkého okolí. Právním subjektem a příspěvkovou organizací je od 1. 1. 1995. Škola sdružuje: mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu mateřské školy (výdejna) a školní jídelnu základní školy.

 

Partneři

Projekty