ZŠ a MŠ Nechanice
ZŠ a MŠ Nechanice

Důležité upozornění ze ŠJ pro strávníky - čtěte v aktualitách...

Zápis do 1. tříd ZŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,


Termín zápisu:

1. 4. 2020 - 26. 4. 2020

Formální část zápisu:

1. Nejdříve je třeba stáhnout si potřebné soubory a vyplnit je.

a) Nejprve vyplňte

 • Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání (platí i v případě, že budete žádat o odklad školní docházky)

b) Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte

 • Žádost o odklad povinné školní docházky

2. Doručit vyplněnou žádost do školy můžete několika způsoby:

s uznaným elektronickým podpisem (nelze prostý e-mail).

 • poslat poštou - doma vyplnit formuláře, vytisknout, podepsat a poslat do školy v obálce na adresu: ZŠ a MŠ Nechanice, Pražská 2, 503 15 Nechanice.

Zalepenou obálku vlevo nahoře označte nápisem „ZÁPIS“.

 • doma vyplnit formulář v elektronické podobě, vytisknout, podepsat a zalepenou obálku označenou vlevo nahoře ZÁPIS vhodit do schránky při hlavním vchodu školy na adrese: ZŠ a MŠ Nechanice, Pražská 2, 503 15 Nechanice.
 • vyplnit vytištěný formulář písemně rukou (ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM), podepsat a doručit označenou vlevo nahoře ZÁPIS vhodit na adresu školy nebo vhodit zalepenou obálku označenou vlevo nahoře ZÁPIS do schránky při hlavním vchodu školy na adrese: ZŠ a MŠ Nechanice, Pražská 2, 503 15 Nechanice.

 • osobní vyzvednutí příslušných formulářů v kanceláři školy na adrese ZŠ a MŠ Nechanice, Pražská 2, 503 15 Nechanice bude možné ve dnech 1. – 22. dubna 2020 v době úředních hodin, tzn.pondělí a středa vždy v čase 9:00 – 12:00 hod., poté vyplnit vytištěný formulář písemně rukou (ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM), podepsat a doručit na adresu školy ZŠ a MŠ Nechanice, Pražská 2, 503 15 Nechanice. Lze též vhodit zalepenou obálku označenou vlevo nahoře ZÁPIS do schránky při hlavním vchodu školy (budova 2. stupně, Pražská 2)
 • pokud ani jedna varianta není možná, dohodněte si individuální řešení se zástupkyní ředitele pro 1. stupeň (mihulova@zsnechanice.cz 721 420 663). V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO STYKU
 • POUŽIJTE VŽDY OCHRANNÉ POMŮCKY (roušku či jinou ochranu obličeje, rukavice).

3. Podává-li žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte jiná osoba, než je zákonný zástupce dítěte, doloží tato osoba prostřednictvím plné moci své oprávnění dítě zastupovat.

4. Případná doporučení k odkladu (PPP, SPC) lze doložit po domluvě se zástupkyní ředitele pro 1. stupeň (mihulova@zsnechanice.cz 721 420 663). dodatečně, nejpozději do 31. srpna 2020.

5. O doručení žádosti o přijetí nebo odkladu Vás budeme neprodleně informovat e-mailem.

6. Oficiální rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání či odkladu školní docházky buď zašleme, nebo bude možnost si příslušné potvrzení vyzvednout v kanceláři školy v době úředních hodin hned po skončení správního řízení.


Důležité informace k zápisu do 1. ročníku:
 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let.
 • U dětí, které v roce 2019/2020 dostaly odklad, musí zákonní zástupci zaslat formuláře znovu. Bude jim přiděleno registrační číslo a na formulářích budou zkontrolována vyplněná data. Mohou se přihlásit i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, nejpozději do 31. srpna 2020.
 • Každé dítě dostane při zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy a na vstupních dveřích školy po ukončení správního řízení.
Informace k motivační části:

Motivační část, která není letos součástí zápisu, je vzhledem k současné situaci odložena na druhou polovinu června letošního školního roku. Předpokládáme, že po skončení mimořádných opatření se pro budoucí prvňáčky uskuteční i motivační část v podobě stráveného dopoledne ve škole, kde se přijatí žáci seznámí se školou, třídními učitelkami a s vychovatelkami. Vše se bude odvíjet podle aktuální situace.


Mgr. Hana Špatenková
ředitelka školy


Formuláře ke stažení:

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (1. – 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osm rok.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Ovoce do škol

logo

Mléko do škol

logo

Fotogalerie

školní rajče

 

ZŠ a MŠ Nechanice

Základní škola a Mateřská škola Nechanice je školou spádovou a navštěvují ji děti nejen z Nechanic, ale i z blízkého okolí. Právním subjektem a příspěvkovou organizací je od 1. 1. 1995. Škola sdružuje: mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu mateřské školy (výdejna) a školní jídelnu základní školy.

Základní školu v letošním školním roce 2021/22 navštěvuje  celkem  341  žáků (z toho 203 na 1. stupni a 138 na 2. stupni), přípravnou třídu 9 žáků a mateřskou školu celkem 81 dětí. Školní družina má kapacitu 112 žáků.

Partneři

Projekty