ZŠ a MŠ Nechanice
ZŠ a MŠ Nechanice

Mateřská škola

Aktuálně

 

 

Mateřská škola Nechanice vznikla v obci již v roce 1939 jako součást Masarykovy obecné školy. Původně se nacházela v její budově ve velmi stísněných podmínkách. Čítala jednu třídu o 28 dětech. Škola se postupně rozrostla až na dvě oddělení. Prostory přestaly vyhovovat, a proto se obec rozhodla pro výstavbu nové samostatné budovy. Provoz v budově nové mateřské školy byl zahájen v roce 1981. MŠ měla dvě třídy o počtu 35 dětí a v budově ZŠ ještě jednu třídu mladších dětí. Tato třída byla zrušena v roce 1985, ale ve školním roce 2008/09 byla znovu otevřena. Pro další navýšení kapacity MŠ se v roce 2020 vybudovala další, samostatně stojící, budova. Provoz zde byl zahájen v září 2021.

Obě budovy MŠ stojí v tichém prostředí za ZŠ, od které je odděluje nové dětské hřiště s dřevěnými hracími prvky a pískovištěm. MŠ dále využívá prostornou školní zahradu, na které se nacházejí dvě pískoviště a dřevěné průlezky. Stín a optimální klima nám poskytují vzrostlé stromy. Máme dostatek prostoru pro volný a bezpečný pohyb dětí. Celá zahrada prošla celkovou rekonstrukcí a rozšířila se i o další prostor mezi oběma školami.

 • V budově MŠ jsou dvě třídy – každá má svou šatnu, hernu, ložnici, terasu, sociální zařízení a přípravnu jídla.
 • V budově ZŠ má MŠ k dispozici dvě školní třídy = třída a ložnice, dále pak sociální zařízení, šatna.
 • Od září 2021 je v provozu další, samostatně stojící, objekt MŠ – třída pro nejmenší děti.

 

Provoz a kapacita MŠ

Mateřská škola je otevřena od 6:15 do 16:45 hod. Děti se scházejí ve 2. třídě (Srdíčku), poté odcházejí s učitelkou do své třídy. Rodiče děti přivádějí zpravidla do 8:30 hod., poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Odemknuto je od 11:30 do 12:30 hod., dále pak od 14:30 do 16:45 hod. 

V 1. třídě (Kytičce) i 4. třídě (Čtyřlístku) se děti scházejí i rozcházejí stejně (dopolední provoz je od 6:15 hod., odpolední provoz je do 15:30 hod. ve své třídě. Poté děti přecházejí do budovy MŠ, kde je provoz do 16:45 hod.).

Po dohodě s učitelkou mohou rodiče své dítě přivést i vyzvednout v kteroukoliv dobu.

Mateřskou školu tvoří dohromady čtyři třídy – „Kytička“, „Srdíčko“ a „Sluníčko“ s kapacitou 28 dětí na třídu, „Čtyřlístek“ s kapacitou 25 dětí. Celková kapacita MŠ Nechanice je 109 dětí. Stravování dětí i personálu je zajištěno ze školní jídelny ZŠ Nechanice.
 

Koncepce školy

Filozofií naší mateřské školy je:

 • rozvíjet dítě individuálně podle jeho potřeb a možností,
 • vychovávat ho ve zdravě sebevědomého, samostatného jedince,
 • usnadňovat mu jeho další vzdělávací i životní cestu,
 • učit dítě komunikaci s lidmi,
 • žít ve společenství ostatních a v sounáležitosti s přírodou.

Základní východiska koncepce:

 • komunikace s rodinou,
 • zdravý životní styl a sportovní zaměření,
 • sepětí s přírodou,
 • spolupráce se ZŠ,
 • kvalifikace a odbornost personálu.

Je zajištěn pravidelný flexibilní denní rytmus a řád, který umožňuje přizpůsobit se aktuální situaci: příchod dítěte podle možností rodičů (po předběžné dohodě s učitelkou), akce MŠ atd. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivce. Učitelky respektují potřeby dítěte a napomáhají jejich uspokojování.

V průběhu dne se opakují některé rituály, které přispívají k pocitu bezpečí a klidu našich dětí. (Např. pozdrav, komunitní kruh, stolování, pravidelný odpočinek po obědě, aj.). Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený a vede k podněcování vlastní aktivity.

 

6,15 - 8,45         spontánní a cílené činnosti a hry, pohybové aktivity

8,45 - 9,15         dopolední přesnídávka

9,15 - 9,45         řízené didaktické činnosti

9,45 - 11,30       pobyt venku

11,30 - 12,15       oběd

12,15 - 14,15       hygiena (čištění zubů), odpočinek, aktivity-nespavci

14,15 - 14,30      odpolední svačina

14,30 - 16,45     odpolední zájmové činnosti

Úřední hodiny v období prázdnin Typ: PDF dokument, Velikost: 173.12 kB

Rekonstrukce šk. jídelny

- potrvá až do poloviny srpna 2024
- jídelna bude dovážet jídlo z Hradce Králové
- nebude možný výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky ani pro rodiče nemocných dětí
- oběd je možno telefonicky odhlásit do 8:00 hod. (tel. 731 504 044)

 

Ovoce do škol

logo

Mléko do škol

logo

Fotogalerie

školní rajče

 

ZŠ a MŠ Nechanice

Základní škola a Mateřská škola Nechanice je školou spádovou a navštěvují ji děti nejen z Nechanic, ale i z blízkého okolí. Právním subjektem a příspěvkovou organizací je od 1. 1. 1995. Škola sdružuje: mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu mateřské školy (výdejna) a školní jídelnu základní školy.

 

Partneři

Projekty