ZŠ a MŠ Nechanice
ZŠ a MŠ Nechanice

Změna úředních hodin během prázdnin. Přehledně v aktualitách.

Mateřská škola

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

 

 


 

 

Mateřská škola Nechanice vznikla v obci již v roce 1939 jako součást Masarykovy obecné školy. Původně se nacházela v její budově ve velmi stísněných podmínkách. Čítala jednu třídu o 28 dětech. Škola se postupně rozrostla až na dvě oddělení. Prostory přestaly vyhovovat, a proto se obec rozhodla pro výstavbu nové samostatné budovy. Provoz v budově nové mateřské školy byl zahájen v roce 1981. MŠ měla dvě třídy o počtu 35 dětí a v budově ZŠ ještě jednu třídu mladších dětí. Tato třída byla zrušena v roce 1985, ale ve školním roce 2008/09 byla znovu otevřena.

Budova MŠ stojí v tichém prostředí za ZŠ, od které ji odděluje dětské hřiště s dřevěnými hracími prvky (vytvořeno v rámci projektu „Nechanická pěšinková sezóna 2006“), které využívají děti i rodiče. MŠ vlastní prostornou školní zahradu, na které se nacházejí dvě pískoviště, kovové průlezky a dva zahradní domky. Stín a optimální klima nám poskytují vzrostlé stromy. Máme dostatek prostoru pro volný a bezpečný pohyb dětí. Obě pískoviště prošla celkovou rekonstrukcí, postupně bude potřeba zrekonstruovat i domky, lavičky a průlezky.

 • V budově MŠ jsou dvě třídy – každá má svou šatnu, hernu, ložnici, terasu, sociální zařízení a přípravnu jídla. Strava se dováží ze školní jídelny ZŠ.
 • V budově ZŠ má MŠ k dispozici dvě školní třídy = třída a ložnice, dále pak sociální zařízení, šatna. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, kam děti docházejí.

Provoz a kapacita MŠ

Mateřská škola je otevřena od 6,15 do 16,45 hod. Děti se scházejí v 1. třídě (Srdíčku), poté odcházejí s učitelkou do své třídy. Rodiče děti přivádějí zpravidla do 8,30 hod., poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Odemknuto je od 11,30 do 13,00 hod., dále pak od 14,30 do 16,45 hod. Ve 3. třídě se děti scházejí i rozcházejí stejně (odpolední provoz v budově ZŠ je do 15,30 hod. poté děti přecházejí do budovy MŠ, kde je provoz do 16,45 hod.). Ve 3. třídě se hlásí příchozí přes elektronický zvonek.

Po dohodě s učitelkou mohou rodiče své dítě přivést i vyzvednout v kteroukoliv dobu.

Mateřskou školu tvoří dohromady tři třídy – „Srdíčko“ a „Sluníčko“ (heterogenní) s kapacitou 28 dětí na třídu, „Čtyřlístek“ (předškoláci) s kapacitou 25 dětí. Celkem tedy do MŠ Nechanice dochází 81 dětí. Stravování dětí i personálu je zajištěno ze školní jídelny ZŠ Nechanice.
 

Koncepce školy

Filozofií naší mateřské školy je:

 • rozvíjet dítě individuálně podle jeho potřeb a možností
 • vychovávat ho ve zdravě sebevědomého, samostatného jedince
 • usnadňovat mu jeho další vzdělávací i životní cestu
 • učit dítě komunikaci s lidmi
 • žít ve společenství ostatních a v sounáležitosti s přírodou

Základní východiska koncepce:

 • komunikace s rodinou
 • zdravý životní styl a sportovní zaměření
 • sepětí s přírodou
 • spolupráce se ZŠ
 • kvalifikace a odbornost personálu

Je zajištěn pravidelný flexibilní denní rytmus a řád, který umožňuje přizpůsobit se aktuální situaci: příchod dítěte podle možností rodičů (po předběžné dohodě s učitelkou), akce MŠ atd. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivce. Učitelky respektují potřeby dítěte a napomáhají jejich uspokojování.

V průběhu dne se opakují některé rituály, které přispívají k pocitu bezpečí a klidu našich dětí. (Např. pozdrav, komunitní kruh, stolování, pravidelný odpočinek po obědě, aj.). Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený a vede k podněcování vlastní aktivity.

 

6,15 - 8,45         spontánní a cílené činnosti a hry, pohybové aktivity

8,45 - 9,15         dopolední přesnídávka

9,15 - 9,45         řízené didaktické činnosti

9,45 - 11,30       pobyt venku

11,30 - 12,15       oběd

12,15 - 14,15       hygiena (čištění zubů), odpočinek, aktivity-nespavci

14,15 - 14,30      odpolední svačina

14,30 - 16,45     odpolední zájmové činnosti

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
4
29
1
30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Ovoce do škol

logo

Mléko do škol

logo

Fotogalerie

školní rajče

 

ZŠ a MŠ Nechanice

Základní škola a Mateřská škola Nechanice je školou spádovou a navštěvují ji děti nejen z Nechanic, ale i z blízkého okolí. Právním subjektem a příspěvkovou organizací je od 1. 1. 1995. Škola sdružuje:mateřskou školu (od 1. 1. 2003), základní školu, školní jídelnu mateřské školy (výdejna) a školní jídelnu základní školy.

Základní školu v letošním školním roce 2020/21 navštěvuje celkem 355 žáků (z toho 206 na 1. stupni a 149 na 2. stupni) a mateřskou školu celkem 81 dětí. Školní družina má kapacitu 112 žáků.

Partneři

Projekty