Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Otevření školy pro žáky 2. stupně


Vážení rodiče,

 

vláda schválila harmonogram dalšího rozvolňování opatření proti šíření COVID-19, který zahrnuje i možnost otevření školy pro žáky 2. stupně, a to od 8. 6. 2020. Nebude se jednat o pravidelnou každodenní docházku, jako je tomu u žáků 1. stupně.  Účast žáků bude dobrovolná.  Musí být dodrženy maximálně patnáctičlenné skupiny, žáci budou dokládat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Náplň setkání bude záviset na počtu přihlášených dětí. V tuto chvíli uvažujeme o této podobě:

 1. Zavedení třídnických hodin.
 2. Zavedení pravidelných konzultací v předmětech, kde je osvojení látky pomocí domácí výuky obtížné.
 3. Každá skupina bude moci navštěvovat školu 2 dny v týdnu ve zkráceném čase.
 4. Žáci budou moci využít školní jídelnu – od 12:30, dle přesného harmonogramu.

Pokud máte zájem o docházku do školy, přihlaste se prosím u třídního učitele, a to nejpozději do 3. 6. 2020 do 12:00 hodin, abychom mohli připravit rozdělení do skupin, přidělení učitelů, rozpisy konzultací. 

Dle přihlášeného počtu žáků bude sestaven plán konzultací/třídních hodin, který třídní učitelé zašlou rodičům nejpozději do pátku 5. 6. 2020. Vše bude také zveřejněno na webových stránkách školy.

 

Zůstane nadále zachován systém domácí výuky, který se budeme snažit otevřením školy co nejméně narušit. Distanční výuka bude ukončena dne 19. 6. 2020. Závěrečné hodnocení žáků bude provedeno na základě metodického pokynu MŠMT. Organizace posledního týdnu školního roku bude včas zveřejněna na webových stránkách školy, popř. zaslána emailem.

 

Mgr. Hana Špatenková

v. r. ředitelka školy

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Rizikové skupiny obyvatel 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
   
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
   
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
   
 4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
   
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
   
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
   
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
   
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 


 

 


1. 6. 2020 Zobrazit méně

Stránka