ZŠ a MŠ Nechanice
ZŠ a MŠ Nechanice

Seznam pracovníků

Mgr. ČECH Jan
ředitel školy

reditel@zsnechanice.cz

Mgr. MIHULOVÁ Romana
zástupkyně řed. školy pro 1. st.

mihulova@zsnechanice.cz

Mgr. SOUKAL Petr
zástupce řed. školy pro 2. st.

soukal@zsnechanice.cz

Mgr. HORÁK Ondřej
zástupce řed. školy pro oblast prevence

horak@zsnechanice.cz

 

1. stupeň - třídní učitelé

1.A Mgr. Kamenická Iveta

kamenicka@zsnechanice.cz

1.B Mgr. Mihulová Romana mihulova@zsnechanice.cz
2.A Mgr. Bergerová Hana

bergerova@zsnechanice.cz

2.B Mgr. Klicperová Hana

klicperova@zsnechanice.cz

2.C Mgr. Dubnová Světlana

dubnova@zsnechanice.cz

3.A Mgr. Petrová Pavlína

petrova@zsnechanice.cz

3.B Mgr. Holečková Jarmila

holeckova@zsnechanice.cz

4.A Mgr. Okrouhlá Jana okrouhla@zsnechanice.cz
4.B Mgr. Karásková Pavla

karaskova@zsnechanice.cz

5.A Mgr. Horáková Dita horakova@zsnechanice.cz
5.B Mgr. Škvrnová Zuzana skvrnova@zsnechanice.cz

 

1. stupeň - netřídní učitelé a asistenti pedagoga

Langrová Věra

langrova@zsnechanice.cz

Mgr. Baťková Dominika batkova@zsnechanice.cz
Magdičová Radka magdicova@zsnechanice.cz
Mgr. Kalendová Marie

kalendova@zsnechanice.cz

Mgr. Mrzena Jan mrzena@zsnechanice.cz
Pavlíková Eva

pavlikova@zsnechanice.cz

Smejkalová Lucie

smejkalova@zsnechanice.cz

Bc. Stránská Petra

stranska.petra@zsnechanice.cz

Žehanová Jana

zehanova@zsnechanice.cz

 

2. stupeň - třídní učitelé

6.A

Mgr. Ladmová Eliška ladmova@zsnechanice.cz

6.B

Mgr. Luňák Pavel  lunak@zsnechanice.cz

7.A

Mgr. Čechová Jarmila cechova@zsnechanice.cz

7.B

Mgr. Horák Ondřej  horak@zsnechanice.cz

8.A

Mgr. Koudelka Tomáš koudelka@zsnechanice.cz

8.B

Mgr. Hrušková Eva hruskova@zsnechanice.cz

9.A

Mgr. Nechvílová Tereza

nechvilova@zsnechanice.cz

9.B

Mgr. Lokvencová Miluše

lokvencova@zsnechanice.cz

 

2. stupeň - netřídní učitelé a asistenti pedagoga

Mgr. Balážová Kristýna balazova@zsnechanice.cz
Mgr. Baťková Dominika batkova@zsnechanice.cz
Hatlová Marcela

hatlova@zsnechanice.cz

Mgr. Hušek Zdeněk

husek@zsnechanice.cz

Mgr. Kovalčuková Jana kovalcukova@zsnechanice.cz
Ing. Mišík Ladislav misik@zsnechanice.cz
Mgr. Rybáriková Lenka rybarikova@zsnechanice.cz
Mgr. Slabá Nikola slaba@zsnechanice.cz
Smejkalová Iva

smejkalova.iva@zsnechanice.cz

Stránská Jitka

stranska@zsnechanice.cz

Tůmová Jana

tumova@zsnechanice.cz

 

Výchovný poradce

Ing. Mišík Ladislav

misik@zsnechanice.cz  

Metodik školní prevence

Mgr. Horák Ondřej horak@zsnechanice.cz

Speciální pedagog

Mgr. Okrouhlá Jana okrouhla@zsnechanice.cz

 

Školní družina

Mgr. Tlučhořová Michala
vedoucí ŠD

tluchorova@zsnechanice.cz

Havranová Eva, DiS.

havranova@zsnechanice.cz

Mgr. Matoulková Regina

matoulkova@zsnechanice.cz

Smejkalová Lucie

smejkalova@zsnechanice.cz

Žehanová Jana

zehanova@zsnechanice.cz

 

Nepedagogičtí pracovníci školy

Studená Iveta
hospodářka školy
studena@zsnechanice.cz

Ing. Urbanová Petra
ekonomka

urbanova@zsnechanice.cz
 

Úklid

Pánková Ivana, Patakyová Soňa, Šijanová Veronika, Zajfrtová Barbara

 

Školní jídelna

Novotná Iva
vedoucí školní jídelny
jidelna@zsnechanice.cz
skol.jidelna-nechanice@seznam.cz

Hlaváčková Jana, Gottwaldová Denisa, Patakyová Soňa, Pechánková Zdenka, Vávrová Eva

 

Školník

Kalousek Miroslav kalousek@zsnechanice.cz

 

Rekonstrukce šk. jídelny

- potrvá až do poloviny srpna 2024
- jídelna bude dovážet jídlo z Hradce Králové
- nebude možný výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky ani pro rodiče nemocných dětí
- oběd je možno telefonicky odhlásit do 8:00 hod. (tel. 731 504 044)

 

Ovoce do škol

logo

Mléko do škol

logo

Fotogalerie

školní rajče

 

ZŠ a MŠ Nechanice

Základní škola a Mateřská škola Nechanice je školou spádovou a navštěvují ji děti nejen z Nechanic, ale i z blízkého okolí. Právním subjektem a příspěvkovou organizací je od 1. 1. 1995. Škola sdružuje: mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu mateřské školy (výdejna) a školní jídelnu základní školy.

 

Partneři

Projekty