ZŠ a MŠ Nechanice
ZŠ a MŠ Nechanice

Konzultační hodiny a třídní schůzky

 

Třídní schůzky

4. ročníky - dne 19. září 2023 od 15:30 hodin

6. ročníky  -  dne 7. září 2023 od 15:30 hod. 

9. ročníky - termín schůzky bude upřesněn (viz přijímací řízení) 

Hromadné třídní schůzky pro ostatní ročníky nejsou stanoveny, v případě potřeby kontaktujte třídní učitele prostřednictvím systému "Bakaláři/Komens", popř. vedení školy.

 

Konzultační hodiny - v průběhu celého šk. roku

Mgr. Jan Čech - ředitel školy

Ing. Ladislav Mišík - výchovný poradce

Mgr. Ondřej Horák - metodik školní prevence

Mgr. Jana Okrouhlá - školní speciální pedagog

 

Konzultační hodiny - informace o chování a prospěchu

Konzultační hodiny vždy od 15:00 do 17:00 hodin.

1. stupeň

2. stupeň

31. října 2023 2. listopadu 2023
16. ledna 2024 18. ledna 2024
9. dubna 2024 11. dubna 2024

 

 

Rekonstrukce šk. jídelny

- potrvá až do poloviny srpna 2024
- jídelna bude dovážet jídlo z Hradce Králové
- nebude možný výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky ani pro rodiče nemocných dětí
- oběd je možno telefonicky odhlásit do 8:00 hod. (tel. 731 504 044)

 

Ovoce do škol

logo

Mléko do škol

logo

Fotogalerie

školní rajče

 

ZŠ a MŠ Nechanice

Základní škola a Mateřská škola Nechanice je školou spádovou a navštěvují ji děti nejen z Nechanic, ale i z blízkého okolí. Právním subjektem a příspěvkovou organizací je od 1. 1. 1995. Škola sdružuje: mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu mateřské školy (výdejna) a školní jídelnu základní školy.

 

Partneři

Projekty