ZŠ a MŠ Nechanice
ZŠ a MŠ Nechanice

Konzultační hodiny a třídní schůzky

 

Třídní schůzky

4. ročníky - dne 19. září 2023 od 15:30 hodin

6. ročníky  -  dne 7. září 2023 od 15:30 hod. 

9. ročníky - termín schůzky bude upřesněn (viz přijímací řízení) 

Hromadné třídní schůzky pro ostatní ročníky nejsou stanoveny, v případě potřeby kontaktujte třídní učitele prostřednictvím systému "Bakaláři/Komens", popř. vedení školy.

 

Konzultační hodiny - v průběhu celého šk. roku

Mgr. Jan Čech - ředitel školy

Ing. Ladislav Mišík - výchovný poradce

Mgr. Ondřej Horák - metodik školní prevence

Mgr. Jana Okrouhlá - školní speciální pedagog

 

Konzultační hodiny - informace o chování a prospěchu

Konzultační hodiny vždy od 15:00 do 17:00 hodin.

1. stupeň

2. stupeň

31. října 2023 2. listopadu 2023
16. ledna 2024 18. ledna 2024
9. dubna 2024 11. dubna 2024

 

 

Ovoce do škol

logo

Mléko do škol

logo

Fotogalerie

školní rajče

 

ZŠ a MŠ Nechanice

Základní škola a Mateřská škola Nechanice je školou spádovou a navštěvují ji děti nejen z Nechanic, ale i z blízkého okolí. Právním subjektem a příspěvkovou organizací je od 1. 1. 1995. Škola sdružuje: mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu mateřské školy (výdejna) a školní jídelnu základní školy.

 

Partneři

Projekty