ZŠ a MŠ Nechanice
ZŠ a MŠ Nechanice

Změna úředních hodin během prázdnin. Přehledně v aktualitách.

Šk. poradenské pracoviště

​ŠPP

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Je tvořeno zástupci vedení školy, výchovným poradcem, speciálním pedagogem a metodikem prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogy.

Nabídka činností:

 • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním,
 • příprava podmínek a metodická pomoc při integraci žáků nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žákům i učitelům),
 • včasné odhalování problémového chování ve škole, prevence sociálně patologických jevů,
 • prohloubení a zkvalitnění včasné intervence při aktuálních problémech,
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci,
 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, screeningová šetření studijního oslabení, specifických poruch učení, učebních stylů,
 • spolupráce s PPP, SPC a SVP, evidence zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření,
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností),
 • budování příznivého sociálního klimatu pro integraci žáků z odlišného kulturního prostředí a přijímání sociálních odlišností,
 • prohloubení a podpora spolupráce mezi rodiči a školou.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není potřeba tehdy, když je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí, a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Služby ŠPP zajišťují:

Ředitelka školy: Mgr. Hana Špatenková        


Výchovný poradce: Ing. Ladislav Mišík

 • Tel: 495 441 032
 • E-mail: misik@zsnechanice.cz  
 • Konzultace: čtvrtek 12:45 - 13:45 hod. (nejlépe po předchozí domluvě)            


Školní metodik prevence: Mgr. Ondřej Horák            

 • Tel: 495 441 032
 • E-mail: horak@zsnechanice.cz
 • Konzultace: po telefonické domluvě                                           


Školní speciální pedagog: Mgr. Jana Okrouhlá                  

 • Tel: 495 441 671, 604 392 564   
 • E-mail: jedlickova@zsnechanice.cz
 • Konzultace: pondělí 13:00 - 15:00 hod. (nejlépe po předchozí domluvě)

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
4
29
1
30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Ovoce do škol

logo

Mléko do škol

logo

Fotogalerie

školní rajče

 

ZŠ a MŠ Nechanice

Základní škola a Mateřská škola Nechanice je školou spádovou a navštěvují ji děti nejen z Nechanic, ale i z blízkého okolí. Právním subjektem a příspěvkovou organizací je od 1. 1. 1995. Škola sdružuje:mateřskou školu (od 1. 1. 2003), základní školu, školní jídelnu mateřské školy (výdejna) a školní jídelnu základní školy.

Základní školu v letošním školním roce 2020/21 navštěvuje celkem 355 žáků (z toho 206 na 1. stupni a 149 na 2. stupni) a mateřskou školu celkem 81 dětí. Školní družina má kapacitu 112 žáků.

Partneři

Projekty