ZŠ a MŠ Nechanice
ZŠ a MŠ Nechanice

ZMĚNA BANKOVNÍCH ÚČTŮ OD 1. 7. 2022

       více se dozvíte v aktualitách...

Seznam pracovníků

Seznam pedagogických a nepedagogických pracovníků:

 

Mgr. Jan Čech, ředitel školy

Mgr. Romana Mihulová, zástupkyně řed. školy pro 1. st.

Mgr. Petr Soukal, zástupce řed. školy pro 2. st.

 

Přípravná třída:

Mgr. Pavelková Lucie: pavelkova@zsnechanice.cz

 
1. stupeň - třídní učitelé:

1.A

Mgr. Petrová Pavlína petrova@zsnechanice.cz

1.B

Mgr. Holečková Jarmila

holeckova@zsnechanice.cz

2.A

Mgr. Kamenická Iveta kamenicka@zsnechanice.cz

2.B

Mgr. Mihulová  Romana

mihulova@zsnechanice.cz

3.A Mgr. Bergerová Hana

bergerova@zsnechanice.cz

3.B

Mgr. Vodrážková Jitka vodrazkova@zsnechanice.cz
3.C

Mgr. Dubnová Světlana

dubnova@zsnechanice.cz

4.A

Mgr. Okrouhlá Jana

okrouhla@zsnechanice.cz

4.B

Mgr. Karásková Pavla

karaskova@zsnechanice.cz

5.A

Bc. Hutla Jan

hutla@zsnechanice.cz

5.B

Mgr. Horáková Dita

horakova@zsnechanice.cz

 

1. stupeň - netřídní učitelé a asistenti pedagoga:

Mgr. Mrzena Jan: mrzena@zsnechanice.cz

Langrová Věra: langrova@zsnechanice.cz

Pavlíková Eva:  pavlikova@zsnechanice.cz

Smejkalová Lucie:  smejkalova@zsnechanice.cz

Bc. Stránská Petra: stranska.petra@zsnechanice.cz

Žehanová Jana: zehanova@zsnechanice.cz

 

 

2. stupeň - třídní učitelé:

6.A

Mgr. Koudelka Tomáš koudelka@zsnechanice.cz

6.B

Mgr. Hrušková Eva hruskova@zsnechanice.cz

7.A

Mgr. Nechvílová Tereza nechvilova@zsnechanice.cz

7.B

Mgr. Lokvencová Miluše lokvencova@zsnechanice.cz

8.A

Mgr. Jana Kovalčuková kovalcukova@zsnechanice.cz

8.B

Mgr. Jana Dostálková dostalkova@zsnechanice.cz

9.A

Mgr. Čechová Jarmila

cechova@zsnechanice.cz

9.B

Mgr. Horák Ondřej

horak@zsnechanice.cz

  

2. stupeň - netřídní učitelé a asistenti pedagoga:

Ing. Mišík Ladislav: misik@zsnechanice.cz

Mgr. Luňák Pavel: lunak@zsnechanice.cz

Mgr. Hušek Zdeněk: husek@zsnechanice.cz

Ladmová Eliška: ladmova@zsnechanice.cz

Mgr. Dospělová Lucie: dospelova@zsnechanice.cz

Hatlová Marcela: hatlova@zsnechanice.cz

Pokorná Šárka: pokorna@zsnechanice.cz

Smejkalová Iva:  smejkalova.iva@zsnechanice.cz

Stránská Jitka: stranska@zsnechenice.cz

Bc. Věchet Kateřina: vechet@zsnechanice.cz

 

Výchovný poradce:

Ing. Mišík Ladislav: misik@zsnechanice.cz

 

Metodik školní prevence:  

Mgr. Ondřej Horák: horak@zsnechanice.cz

 

Školní družina:

Mgr. Tlučhořová Michala (vedoucí ŠD): tluchorova@zsnechanice.cz

Havranová Eva, Dis.: havranova@zsnechanice.cz

Mgr. Matoulková Regina: matoulkova@zsnechanice.cz

Smejkalová Lucie:  smejkalova@zsnechanice.cz

Žehanová Jana: zehanova@zsnechanice.cz

 

Nepedagogičtí pracovníci školy:

Hospodářka - Studená Iveta: studena@zsnechanice.cz

Ekonomka - Ing. Urbanová Petra: urbanova@zsnechanice.cz

 

Úklid:

Pánková Ivana, Patakyová Soňa, Šijanová Veronika, Zajfrtová Barbara

 

Školní jídelna:

Novotná Iva (vedoucí ŠJ)

Bílá Eva, Gottwaldová Denisa, Patakyová Soňa, Pechánková Zdenka, Vávrová Eva

 

Mateřská škola:

Pochopová Martina, Schovánková Hana, Krátká Petra

 

Školník:

Miroslav Kalousek: kalousek@zsnechanice.cz

Ovoce do škol

logo

Mléko do škol

logo

Fotogalerie

školní rajče

 

ZŠ a MŠ Nechanice

Základní škola a Mateřská škola Nechanice je školou spádovou a navštěvují ji děti nejen z Nechanic, ale i z blízkého okolí. Právním subjektem a příspěvkovou organizací je od 1. 1. 1995. Škola sdružuje: mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu mateřské školy (výdejna) a školní jídelnu základní školy.

 

Partneři

Projekty