ZŠ a MŠ Nechanice
ZŠ a MŠ Nechanice

Všem žákům přejeme krásné prázdniny!

 

Den zdraví na 2. st.

-

Den zdraví na II. stupni je akce, která se pro žáky koná každoročně. Jak ji hodnotili žáci?

 

Den zdraví se konal 2. 6. 2017. Bylo celkem 7 stanovišť – zdravověda, kurz první pomoci, policie, hasiči, záchranáři, zdravá výživa a co dělat při živelných katastrofách. My jsme šli nejdříve na zdravovědu. Tam jsme zkoušeli obvazovat své spolužáky a potom jsme psali malý testík. Pak jsme šli na kurz první pomoci, kde nám pan učitel říkal, co máme dělat, když najdeme někoho ležet bez vědomí a pak jsme si zkoušeli masáže srdce. Potom následovalo stanoviště s živelnými katastrofami. Pan učitel nám pouštěl videa „štěstí přeje připraveným“. Pak jsme šli k hasičům, kde jsme shlédli hasičské auto.

Karolína Šmahelová, 6. A

 

Projekt Den zdraví, který byl v ZŠ Nechanice na druhém stupni, se konal dne 2. června.

Jako první jsme si vyzkoušeli, jak se obvazuje zlomená ruka, otázky o záchraně a hra jménem Double. Jako druhý nám pan učitel Horák vysvětloval, jak zachránit člověka bez vědomí a mohli jsme si vyzkoušet restartovat srdce na umělé postavě. Jako třeba jsme si pouštěli video s panem učitelem Mišíkem. Pouštěl nám, co se může stát. Jako čtvrté jsme šli k hasičům a vysvětlovali nám nějaké přístroje. Jako páté jsme byli u záchranářů, bylo to stejné jako v druhé části. Jako šesté nám policajti ukazovali nějaké vybavení a mohli jsme se i svézt. Jako sedmé, poslední stanoviště, jsme si říkali, co je zdravé a co ne.

Den zdraví se mi velice líbil, bylo tam dost věcí na vyzkoušení. Jenom, co mě trochu vadilo, že jsme měli 3 stanoviště na záchranku.

Marek Čáslavský, 6. A

 

Líbilo se mi, že jsme byli u policii, protože vždy jsem se chtěla stát policajtkou. Celkem jsem byla ráda, že jsme si mohli vyzkoušet, jak si obvázat nohu nebo ruku. Také bylo fajn být u hasičů a sedět v jejich autě. Líbilo se mi, že jsme dozvěděli o zdravé výživě.

Karolína Michálková, 6. A

 

Den zdraví se uskutečnil 2. 6. 2017. Byly tam třídy: 6. A, 7. A, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B. Bylo 7 stanovišť – obvazy, zdravověda, kurz 1. pomoci, hasiči, záchranka, policie, štěstí přeje připraveným. Obvazy byly v 7. A, zdravověda na zahradě, kurz 1. pomoci v tělocvičně, hasiči u zbrojnice, záchranka v hudebce, policie na zahradě a štěstí přeje připraveným ve fyzice. V obvazech nás učili, jak si obvázat ránu nebo zlomeninu. Ve zdravovědě jsme se poučili o zdravé výživě. V kurzu první pomoci nás učili, jak máme dát první pomoc zraněnému. U hasičů nám ukazovali techniku. U záchranky nám ukazovali techniku a metody. Police nám ukazovala zbraně a auto. Štěstí přeje připraveným nás naučilo, jak se chovat v krizových situacích.

Matěj Soukal, 6. A

 

Den zdraví jsme měli každý rok od první třídy až do šesté. Já píšu o tom posledním ročníku v 6. A, který proběhl 2. června. Stanovišť bylo 7. Mně se nejvíce líbilo stanoviště s policajty a první pomoc. Na stanovišti první pomoci jsem dělal figurínu a byla to sranda. Policejní stanoviště se mi líbilo také, protože ten policista byl ochotný, vše jsme si mohli zkusit a svezl nás v policejním autě.

Tento poslední Den zdraví se mi líbil nejvíce.

Richard Žehan, 6. A

 

 

Dne 2. 6. 2017 se uskutečnila velmi zajímavá akce na 2. stupni ZŠ Nechanice. Na této akci bylo hodně zajímavých stanovišť – např.: policie, zdravá výživa, ochrana lidí, první pomoc. Tato akce začala již brzy ráno místo vyučování, trvala do 12:05 hodin. Potom jsme šli domů.

Myslím, že se akce povedla. Snad se líbila i ostatním žákům z jiných tříd.

Barbora Prchlíková, 6. A

LH

 

Datum vložení: 15. 6. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 6. 2017 0:00
Autor: Petr Soukal
Úřední hodiny v období prázdnin

4. 7. od 8:00 do 15:00 hodin

18. 7. od 8:00 do 15:00 hodin

15. 8. od 8:00 do 15:00 hodin

Jiný termín pouze po telefonické domluvě.

Změna bankovních účtů

od 1. 7. 2022

více v aktualitách

 

 

 

Uzavření školní jídelny o prázdninách

16.07.2022 - 14.08.2022

Ovoce do škol

logo

Mléko do škol

logo

Fotogalerie

školní rajče

 

ZŠ a MŠ Nechanice

Základní škola a Mateřská škola Nechanice je školou spádovou a navštěvují ji děti nejen z Nechanic, ale i z blízkého okolí. Právním subjektem a příspěvkovou organizací je od 1. 1. 1995. Škola sdružuje: mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu mateřské školy (výdejna) a školní jídelnu základní školy.

 

Partneři

Projekty