ZŠ a MŠ Nechanice
ZŠ a MŠ Nechanice

Zápis dětí do MŠ

pro školní rok 2021/22

 

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že zápis do mateřské školy proběhne letos vzhledem k mimořádnému opatření bez osobní účasti dětí a s minimální osobní účastí zákonných zástupců.

Zápis do mateřské školy pro šk. rok 2021/2022 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř, tří a dvou let do 31. 8. 2021, a to až do naplnění kapacity mateřské školy.

Doba termínu zápisů je stanovena od 2. května 2021 do 16. května 2021

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání naleznete v příloze.

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce:

 • Jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • Datum narození,
 • Místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
 • Označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • Podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Informace k přílohám

 1. Prostá kopie rodného listu.
 2. Potvrzení dětského lékaře (na zadní straně žádosti) o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Doporučujeme si návštěvu u lékaře předem domluvit telefonicky. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 3. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte dokládá zákonný zástupce pouze tehdy, rozhodne-li se pro individuální vzdělávání svého dítěte (bez pravidelné docházky do MŠ). Pokud není oznámení doručeno společně s žádostí, je rodič povinen doručit oznámení do školy dodatečně, a to nejpozději do 31. 5. 2021.
 4. Pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby, a bylo již vyšetřeno v příslušném poradenském školském zařízení, můžete k Žádosti přiložit i toto Doporučení školského poradenského zařízení.

 

Doručení 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou přihlášku doručit následujícími způsoby s tím, že preferovány jsou body 1-3:

 1. Datovou schránkou: w7h96sq
 2. Elektronicky na e-mail skola@zsnechanice.cz se zaručeným elektronickým podpisem.  POZOR! Nelze zaslat pouze prostý e-mail.
 3. Poštou (vše vložit do obálky s nápisem „Zápis“).
 4. Osobním podáním: ve výjimečném případě může být se zákonným zástupcem domluveno e-mailem nebo telefonicky osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte v prostorách školy (sulcova@zsnechanice.cz, tel. 731 654 604).
 5. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doplňující informace k zápisu

Pokud chcete škole sdělit další skutečnosti týkající se zápisu Vašeho dítěte do MŠ a nelze tyto informace uvést přímo do žádosti, použijte datovou schránku školy, případně e-mail spatenkova@zsnechanice.cz V tomto případě již není vyžadován elektronický podpis.

 • Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo. Toto registrační číslo vám bude doručeno stejným způsobem, jakým byla doručena přihláška do MŠ.
 • Zákonní zástupci mohou nahlédnout do spisu v pondělí 31. 5. 2021 od 8:00 - 11:00 hod, 13:00 – 16:00 hod.
 • Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce školy ve středu 2. 6. 2021. Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.
   

Mgr. Hana Špatenková v. r.
        ředitelka školy
 

 

Přílohy

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2021-2022.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 47,5 kB

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2021-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 158 kB
Datum vložení: 27. 4. 2021 6:27
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2021 7:04
Autor: Petr Soukal

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8
1
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Ovoce do škol

logo

Mléko do škol

logo

Fotogalerie

školní rajče

 

ZŠ a MŠ Nechanice

Základní škola a Mateřská škola Nechanice je školou spádovou a navštěvují ji děti nejen z Nechanic, ale i z blízkého okolí. Právním subjektem a příspěvkovou organizací je od 1. 1. 1995. Škola sdružuje:mateřskou školu (od 1. 1. 2003), základní školu, školní jídelnu mateřské školy (výdejna) a školní jídelnu základní školy.

Základní školu v letošním školním roce 2020/21 navštěvuje celkem 355 žáků (z toho 206 na 1. stupni a 149 na 2. stupni) a mateřskou školu celkem 81 dětí. Školní družina má kapacitu 112 žáků.

Partneři

Projekty