Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v přiloženém dokumentu naleznete výsledky letošního zápisu dětí do 1.ročníku základního vzdělávání.

Mgr. Hana Špatenková

ředitelka školy

 

 

 

 

Podmínky zápisu do 1. ročníku platí pro ZŠ a MŠ Nechanice 


TERMÍN ZÁPISU: 1. 4. 2020 - 26. 4. 2020

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:

1. Nejdříve je třeba stáhnout si potřebné soubory a vyplnit je.

a) Nejprve vyplňte

 • Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání
  (platí i v případě, že budete žádat o odklad školní docházky)


 b) Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte

 • Žádost o odklad povinné školní docházky

2. Doručit vyplněnou žádost do školy můžete několika způsoby:

 • poslat datovou schránkou do datové schránky školy
  (naše ID schránky: w7h96sq).
 • poslat poštou - doma vyplnit formuláře, vytisknout, podepsat a poslat do školy v obálce na adresu:
  ZŠ a MŠ Nechanice, Pražská 2, 503 15 Nechanice.

        

Zalepenou obálku vlevo nahoře označte nápisem „ZÁPIS“.

 • doma vyplnit formulář v elektronické podobě, vytisknout, podepsat a zalepenou obálku označenou vlevo nahoře ZÁPIS vhodit do schránky při hlavním vchodu školy na adrese: ZŠ a MŠ Nechanice, Pražská 2, 503 15 Nechanice.
 • vyplnit vytištěný formulář písemně rukou (ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM), podepsat a doručit označenou vlevo nahoře ZÁPIS vhodit na adresu školy nebo vhodit zalepenou obálku označenou vlevo nahoře ZÁPIS do schránky při hlavním vchodu školy na adrese: ZŠ a MŠ Nechanice, Pražská 2, 503 15 Nechanice.
 • osobní vyzvednutí příslušných formulářů v kanceláři školy na adrese ZŠ a MŠ Nechanice, Pražská 2, 503 15 Nechanice bude možné ve dnech 1. – 22. dubna 2020 v době úředních hodin, tzn.pondělí a středa vždy v čase 9:00 – 12:00 hod., poté vyplnit vytištěný formulář písemně rukou (ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM), podepsat a doručit na adresu školy ZŠ a MŠ Nechanice, Pražská 2, 503 15 Nechanice. Lze též vhodit zalepenou obálku označenou vlevo nahoře ZÁPIS do schránky při hlavním vchodu školy (budova 2. stupně, Pražská 2)
 • pokud ani jedna varianta není možná, dohodněte si individuální řešení se zástupkyní ředitele pro 1. stupeň (mihulova@zsnechanice.cz 721 420 663). V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO STYKU POUŽIJTE VŽDY OCHRANNÉ POMŮCKY (roušku či jinou ochranu obličeje, rukavice).
   

3. Podává-li žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte jiná osoba, než je zákonný zástupce dítěte, doloží tato osoba prostřednictvím plné moci své oprávnění dítě zastupovat.

 

4. Případná doporučení k odkladu (PPP, SPC) lze doložit po domluvě se zástupkyní ředitele pro 1. stupeň (mihulova@zsnechanice.cz 721 420 663). dodatečně, nejpozději do 31. srpna 2020.

 

5. O doručení žádosti o přijetí nebo odkladu Vás budeme neprodleně informovat e-mailem.

 

6. Oficiální rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání či odkladu školní docházky buď zašleme, nebo bude možnost si příslušné potvrzení vyzvednout v kanceláři školy v době úředních hodin hned po skončení správního řízení.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU:

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let.
 • U dětí, které v roce 2019/2020 dostaly odklad, musí zákonní zástupci zaslat formuláře znovu. Bude jim přiděleno registrační číslo a na formulářích budou zkontrolována vyplněná data. Mohou se přihlásit i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, nejpozději do 31. srpna 2020.
 • Každé dítě dostane při zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy a na vstupních dveřích školy po ukončení správního řízení.

 

INFORMACE K MOTIVAČNÍ ČÁSTI:

Motivační část, která není letos součástí zápisu, je vzhledem k současné situaci odložena na druhou polovinu června letošního školního roku. Předpokládáme, že po skončení mimořádných opatření se pro budoucí prvňáčky uskuteční i motivační část v podobě stráveného dopoledne ve škole, kde se přijatí žáci seznámí se školou, třídními učitelkami a s vychovatelkami. Vše se bude odvíjet podle aktuální situace.


Mgr. Hana Špatenková
ředitelka školy

 

Formuláře ke stažení:
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

 

 • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (1. – 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osm rok.