Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Základní škola a Mateřská škola, Nechanice

vyhlašuje

 

ZÁPIS DĚTÍ

 

do 1. tříd základní školy, který se koná v pátek 5. dubna 2019 od 13:00

do 17:00 hodin v budově školy Školská 333 (1. stupeň).

 

K zápisu přijdou s dětmi rodiče nebo jejich zákonní zástupci.

Přinesou s sebou: a) rodný list dítěte,

   b) zdravotní průkaz dítěte,

   c) občanský průkaz jednoho z rodičů.

 

Pokud bude mít dítě odklad školní docházky, rodiče přinesou s sebou:

a) Zprávu z pedagogicko-psychologické poradny

b) Zprávu od dětského lékaře (specialisty)

Ve škole je nutné vyplnit "Žádost o odklad školní docházky".

 

Mgr. Hana Špatenková, ředitelka školy

 

V Nechanicích dne 14. března 2019

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

 

 

  • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (1. – 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osm rok.