Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

logo

Školní poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Nechanice    

​Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Je tvořeno zástupci vedení školy, výchovným poradcem, speciálním pedagogem a metodikem prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogy.

 

Naše činnost např.:

 • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním
 • příprava podmínek a metodická pomoc při integraci žáků nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žákům i učitelům)
 • včasné odhalování problémového chování ve škole, prevence sociálně patologických jevů
 • prohloubení a zkvalitnění včasné intervence při aktuálních problémech
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci
 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, screeningová šetření studijního oslabení, specifických poruch učení, učebních stylů
 • spolupráce s PPP, SPC a SVP, evidence zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností)
 • budování příznivého sociálního klimatu pro integraci žáků z odlišného kulturního prostředí a přijímání sociálních odlišností
 • prohloubení a podpora spolupráce mezi rodiči a školou

 

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není potřeba tehdy, když je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

 

Služby ŠPP zajišťují:

Ředitel školy: Mgr. Hana Špatenková        

Tel: 495 441 032, 724 218 892
E-mail: skola(zavináč)zsnechanice.cz, spatenkova(zavináč)zsnechanice.cz          Konzultace:  pondělí 13:00 - 15:00 hod. (nejlépe po předchozí domluvě)


Výchovný poradce: Ing. Ladislav Mišík       

Tel: 495 441 032
E-mail: misik(zavináč)zsnechanice.cz                                                               Konzultace: čtvrtek 12:45 - 13:45 hod. (nejlépe po předchozí domluvě)            

 

Školní metodik prevence: Mgr. Ondřej Horák            

Tel: 495 441 032                                                                                           E-mail: horak(zavináč)zsnechanice.cz                                                               Konzultace: předem po telefonické domluvě                                           Školní speciální pedagog: Mgr. Jana Jedličková                  

Tel: 495 441 671, 604 392 564              
E-mail: jedlickova(zavináč)zsnechanice.cz                                                        Konzultace: pondělí 13:00 - 15:00 hod. (nejlépe po předchozí domluvě)