Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

O škole

Základní škola a Mateřská škola Nechanice je školou spádovou a navštěvují ji děti nejen z Nechanic, ale i z blízkého okolí. Právním subjektem a příspěvkovou organizací je od 1.1.1995. Škola sdružuje: mateřskou školu (od 1. 1. 2003), základní školu, školní jídelnu mateřské školy (výdejna) a školní jídelnu základní školy.


koláž
 

Základní školu v letošním školním roce 2019/20 navštěvuje celkem 346 žáků (z toho 203 na 1. stupni a 143 na 2. stupni) a mateřskou školu celkem 81 dětí. Školní družina má kapacitu 100 žáků, školní jídelna základní školy má kapacitu 500 jídel.

 

Působí zde na plný či částečný úvazek celkem  49 pedagogických pracovníků (v mateřské škole 8 pedagogů a 2 asistentky pedagoga, v přípravné třídě 1 vyučující, na 1. stupni 13 pedagogů a 5 asistentů pedagoga, na 2. stupni celkem 14 vyučujících a 4 asistentky pedagoga, ve školní družině 4 vychovatelky. Škola též zaměstnává 9 správních zaměstnanců a 6 zaměstnanci školní jídelny.


Žáci 1. stupně (1. - 5. třída) chodí do budovy Masarykovy, Školská 333. Ta byla postavena ve 30. letech 20. století ve slohu současného funkcionalismu. Prošla různými úpravami (zateplení, nová fasáda, využití tepelných čerpadel...) a slouží vyhovujícím způsobem dodnes. V roce 2018 došlo k výměně povrchu na hřišti s umělým povrchem a také k rekonstrukci povrchu podlahy v tělocvičně na 1. stupni.

 

Žáci 2. stupně navštěvují budovu Rašínovu, která nese název po JUDr. Aloisi Rašínovi, prvním ministru financí Československé republiky. Budova je stará více než 120 let. V roce 2009 prošla celá budova 2. stupně rozsáhlou rekonstrukcí, kdy byla postupně vyměněna střecha, okna i fasáda včetně zateplení, v roce 2017 došlo také k výměně topného systému. V současné době finišují stavební práce ve 3. NP, kde od jara 2019 vzniká 5 nových učeben namísto původních půdních prostor: kmenová učebna, učebna přírodopisu-zeměpisu, jazyková učebna, polytechnická výchova (dílny) a učebna matematiky-fyziky.

 

 

albatros media

banerCREWSvojtka

caimano