Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Kroužky a kurzy

 

V přiloženém dokumentu naleznete aktuální seznam nabízených kroužků pro letošní školní rok, který obsahuje též formulář pro přihlášení. Zahájení proběhne v prvním týdnu měsíce října (popř. dle instrukcí lektora).

Přihlášky odevzdávejte třídním učitelům, popř. vedoucím kroužků. Platbu směřujte přímo na lektory, kteří daný zájmový útvar budou v letošním školním roce vyučovat.

V případě nízkého zájmu ze strany dětí/rodičů nebude činnost kroužku zahájena, případné úhrady tak budou vráceny rodičům zpět v plném rozsahu. Pokud bude zájem přesahovat kapacitu kroužku, dostanou přednost ti žáci, kteří odevzdali přihlášku (+ provedli úhradu) v dřívějším termínu. Žákům, kteří se rozhodnou svoji činnost na kroužku přerušit či ukončit po jeho zahájení, se peníze nevracejí.