Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis pro školní rok 2017/18


Zápis do 1. tříd školního roku 2017/18 se bude konat v termínu 7. 4. 2017. Bližší informace budou na webových stránkách zveřejněny dne 1. 3. 2017!

 

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

  • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (1. – 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osm rok věku.

 

Hana Špatenková, ředitelka školy

 


2. 1. 2017 Zobrazit méně

PF 201723. 12. 2016 Zobrazit více

Stránka