Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Oslavy 100 let výročí založení republiky


 

„Život na Nechanicku za první republiky aneb 100 let státnosti“

Píše se rok 2018 a Čes100ká republika si tento rok připomíná nejednu významnou událost. Letošních 12 měsíců patří vzpomínkám na kulturní, společenské a především politické mezníky v naší historii. Snad nejmohutnější a nejvýznamnější oslavy se konaly na konci měsíce října ke 100. výročí založení Československé republiky.

Ani my v Nechanicích jsme si tuto význačnou událost nemohli nechat ujít. Dne 27. října 2018 uspořádala Základní škola a Mateřská škola Nechanice ve spolupráci s městem Nechanice oslavy k tomuto jubileu. Vše probíhalo v budově I. stupně Masarykovy základní školy.

Celý sobotní den mohli přítomní upřít svůj zrak na velké množství expozic. Okresní archiv v Hradci Králové zapůjčil škole kroniky školy, farní, četnické a další archiválie. Paní Daniela Nováková z Lubna vystavovala dobové oblečení a připravila slavnostní tabuli, která byla běžným standardem vyšších vrstev v době první republiky. Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského přispělo výstavou školních pomůcek, učebnic a dalších předmětů s pedagogickou tematikou. Svoji soukromou sbírku na toto téma zapůjčil i pan Zdeněk Zajfrt a někteří naši vyučující.  Hosté akce mohli se zaujetím prohlížet a předčítat tematicky vytvořené panely s fotografiemi a nástěnky s názvy „Tady nová republika“, „Česká obec sokolská“, „Řemesla a živnosti v Nechanicích mezi světovými válkami“, „Nechaničtí legionáři“, „Historie a současnost Dětského domova Nechanice.“ Pan Karel Roll shromáždil a vybral ty nejzajímavější historické kusy rádií. Součástí expozic byla výstava filatelistů a kol Velociped veteran club Nový Bydžov.

Chodby celé budovy zdobily práce žáků I. a II. stupně základní školy, které vznikly v hodinách výtvarné výchovy či v rámci projektového vyučování.

Nadýchané kremrole, voňavé bábovky, jablky nadívané záviny, tlačené koláče s několika náplněmi, dorty zdobené čerstvým ovocem a spoustu dalších dobrot mohli ochutnat návštěvníci v „Prvorepublikové kavárně“ při poslechu prvorepublikových songů. Paní kuchařky připravily pro přítomné strávníky ve školní jídelně, tedy v dobovém hostinci, provorepublikové menu.

To ale nebylo vše! Hlavní program vypukl v 9:00 hodin krátkým proslovem paní ředitelky Mgr. Hany Špatenkové a pěveckým vystoupením žáků paní učitelky Mgr. Jitky Vodrážkové vzápětí pokračovalo. Pod jejím vedením žáci zazpívali tradiční lidové písně i skladby umělé.

Program pokračoval 3 přednáškami s historickým podtitulem. Tématem první přednášky byli: „Nechaničtí legionáři v bojích v první světové válce“, kterou měl pro posluchače připravenou pan Radek Vorel, který erudovaně a se zaujetím povyprávěl o legionářích na území Nechanicka. Pana Vorla vystřídala v přednáškové činnosti paní Mgr. Eva Větrovská, která se ve svém výkladu zaměřila na „Život na Nechanicku za první republiky“ s přesahem k tématu „Zpátky do školy“. V pravé poledne odstartovala přednáška pana Jaroslava Okrouhlého na téma:  „Hymny šumí po krajinách Koruny česky“. Zde se mohli posluchači seznámit s historií české hymny a s tradicí používání hymen všeobecně.

Další vstup patřil ukázkám z činnosti a práce četnictva. Pozvání do Nechanic přijala Četnická stanice Chlumec nad Cidlinou. Pánové byli v dobových uniformách, měli s sebou zajímavé rekvizity a samozřejmě prezentaci s poutavým výkladem.

Teoretické vstupy byly vystřídány uměleckou složkou v podobě krátkého koncertu. Na harfu přítomným posluchačům zahrála paní učitelka Mgr. Jitka Vodrážková.

Dalším bodem programu byla módní přehlídka modelů zapůjčených od paní Ludmily Zuskové z Kladna, která je sběratelkou dobových kostýmů z první republiky. Modely (a především naše modelky) sklidily velký úspěch a vřelý potlesk od přítomných pozorovatelů. Součástí tohoto bloku byla i přehlídka volnočasové módy, kterou předvedli členové Velociped veteran clubu Nový Bydžov. Mluveným slovem provázel Lukáš Hroník. Ten obecenstvo seznámil s trendy, které v tu dobu vévodily Československu.

Módní přehlídku vystřídalo pěvecké vystoupení ženského sboru z Nechanic, Cantus Feminae, pod vedením pana Mgr. Petra Semeráka. Sbor zpíval a capella, tedy bez doprovodu hudebních nástrojů, a písně, které posluchači slyšeli, byly vybírány tematicky k Čechám a lidovosti. V závěru malého koncertu zazpíval sbor českou státní hymnu, při které byl odhalen obraz z výtvarné dílny pana Mgr. Jana Černoše.

Ještě před sejmutím roušky z obrazu, pod kterým se ukrývala podobizna prvního československého prezidenta, proběhl slavnostní proslov starosty města, pana Jiřího Pechara, který přítomným připomněl stručně historii posledních 100 let. Následoval projev paní ředitelky Mgr. Hany Špatenkové. Zároveň zaznělo poděkování hlavní organizátorce sobotní akce, paní učitelce Mgr. Janě Jedličkové.

Následující dvě zastavení probíhala mimo budovu Masarykovy základní školy. U památníku Legionářů padlých v první světové válce zahrál Dominik Berger, žák 7. A, na trubku skladbu Večerka. Paní ředitelka ZŠ a MŠ Nechanice položila kytici k památníku a pan farář pronesl modlitbu za padlé. Celý akt doprovázeli četníci, kteří drželi čestnou stráž.

Závěrečný ceremoniál patřil položení kytice k pamětní desce Dr. Aloise Rašína, nechanického rodáka a prvního ministra financí, která se nachází na budově II. stupně ZŠ.

V současné době máme k dispozici fotodokumentaci z akce. Vzpomínky ze slavnostního sobotního dne si můžete připomenout na:

https://zsnechanice.rajce.idnes.cz/Oslavy_100._vyroci_od_zalozeni_rep./

 

Jak vidno, jednalo se o rozsáhlou akci, která si žádala více jak půlroční plánování a organizování. Jsme rádi, že účast byla hojná a děkujeme Vám, kteří jste navštívili budovu I. stupně a oslavili jste tak významné výročí s námi. Radost máme ze skutečnosti, že pozvání na tuto akci přijali hosté jako paní Balcarová, praneteř pana dr. Aloise Rašína. Dále jsme byli překvapeni, že školu navšívili bývalí pedagogové naší základní školy a pamětíci starších ročníků. Vážíme si kladných ohlasů, které se k nám vrací v podobě poděkování.

Velké poděkování patří zejména těm, kteří se účastnili našich oslav jako přednášející - panu Radku Vorlovi, paní Mgr. Evě Větrovské, panu Jaroslavu Okrouhlému, Četnické stanici Chlumec nad Cidlinou a vystavovatelům - paní Novákové s paní Tužilovou z Lubna, panu Jenčíkovi, panu Karlu Rollovi, Velociped veteran clubu Nový Bydžov, Státnímu pedagogickému muzeu a knihovně Jana Amose Komenského Praha, paní Zuskové za kostýmy pro naši módní přehlídku, četníkům za galantní doprovod, sboru Cantus feminae pod vedením pana Mgr. Petra Semeráka, dětem z 3. B za tak nádherné a dojemné pěvecké vystoupení pod vedením své paní učitelky Mgr. Jitky Vodrážkové, děvčatům v kuchyni za oběd. Nesmíme zapomenout na ochotu Okresního archivu Hradec Králové, který poskytl vzácné kroniky k nahlédnutí, městu Nechanice za finanční příspěvek, Kulturní domu Nechanice a Městské knihovně Nechanice za zapůjčení výstavních panelů a materiálů k výstavě „O legionářích a řemeslech v období mezi válkami“, paní Binarové za květiny, panu faráři, Lukáši Hroníkovi za moderování celého dne, panu Zajfrtovi a panu Turkovi za pořízení videozáznamu, Dominiku Bergerovi za hru na trubku. Poděkování také patří všem cukrářkám a paním učitelkám, které přispěly svými dobrotami do „Prvorepublikové kavárny“ a ochotnému personálu, žákům 8. A a 9. A. Poděkování patří autorovi portrétu prezidenta T. G. Masaryka, panu Janu Černošovi z Nechanic. Na závěr bychom rádi poděkovali paní ředitelce Mgr. Haně Špatenkové a panu Jiřímu Pecharovi, starostovi obce Nechanice, za slavnostní projevy. Děkujeme také všem, kteří se zúčastnili naší ankety Osobnost a událost století. Poděkování zkrátka patří všem, kteří přispěli ke zdárnému chodu akce.

To největší PODĚKOVÁNÍ předáváme paní učitelce Mgr. Janě Jedličkové, díky které vznikla tato akce k 100. výročí od založení Československa v tak důstojné formě a s obsahem více jak vyčerpávajícím, pestrým a dechberoucím. DĚKUJEME!

Kolektiv pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nechanice


31. 10. 2018 Zobrazit méně

Stránka