Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Organizace výuky od 30. 11. 2020


Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od 30. 11. 2020 bude obnovena prezenční výuka dle následujících pravidel:

1. stupeň

U žáků všech ročníků 1. stupně (nově 3. - 5. ročník) je plně obnovena prezenční výuka, která bude probíhat dle standardních rozvrhů. Platí stále pravidlo používat roušku ve všech prostorách školy, žáci nesmějí během hodin TV cvičit a při HV je zakázáno zpívat. Případné dotazy směřujte na Mgr. R. Mihulovou (mihulova@zsnechanice.cz).

 

2. stupeň  

Žáci 6. B, 7. B a 8. B zahájí v pondělí 30. 11. 2020 prezenčně ve škole, zbývající třídy (6. A, 7. A a 8. A) v tomto týdnu pokračují v distančním vzdělávání. Od 7. 12. dojde k výměně.

Rozvrh prezenční i distanční výuky vychází ze standardních rozvrhů, dojde pouze k drobným úpravám, a to zejména v rozvrhu distančního vzdělávání. Sledujte EŽK/výuka - zde se změny projeví nejdříve, poté budou aktualizované rozvrhy zveřejněny na webových stránkách školy. Žáci musí používat roušku v celé budově školy.

 

9. ročníky

Na 2. stupni bude plně obnovena docházka žáků 9. ročníků (včetně přípravy na PZ). V současné době probíhá nové rozdělení žáků do skupin a také dojde k úpravám rozvrhu, mezitřídní skupiny nejsou možné, některé hodiny odpadnou. Sledujte EŽK/výuka - zde se změny projeví nejdříve, poté budou rozvrhy zveřejněny na webových stránkách školy. Připomínáme povinnost zakrytí dýchacích cest rouškou v celé budově školy.

Případné dotazy k organizaci na 2. stupni směřujte na zástupce ředitele pro 2. stupeň prostřednictvím EŽK, popř. na tel. čísle 739 456 306 nebo emailové adrese soukal@zsnechanice.cz.

Podrobná pravidla pro organizaci výuky v rámci celé ČR od 30. 11. 2020 naleznete v přiložených dokumentech.

 

Děkujeme za pochopení

PS

 

 

 


24. 11. 2020 Zobrazit méně

Stránka