Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Organizace - distanční výuka od 14. 10. 2020


Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od středy 14. 10. 2020 dochází k dalším organizačním změnám ve všech částech ZŠ Nechanice. Zásadní změnou je uzavření 1. i 2. stupně ZŠ a ŠD, žáci nemohou být ve škole přítomni a všechny třídy přecházejí na distanční výuku pro oba stupně ZŠ. Organizace v MŠ Nechanice zůstává prozatím beze změn. Uvedená opatření platí do 23. 10. 2020, o případných změnách budete informováni, sledujte webové stránky školy.

Podzimní prázdniny se prodlužují o pondělí a úterý, tzn. žáci zůstávají doma po celý týden od 26. do 30. 10. 2020.

 

Další informace:

a) Školní jídelna

Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, mají žáci během distanční výuky nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně, do které mají z organizačních důvodů povolen vstup v čase  11.30 - 13.00 hod.

Oběd nelze vydat do jídlonosiče, musí se konzumovat ve školní jídelně. Obědy je nutno individuálně přihlásit následujícím způsobem:

-  oběd na středu 14. 10. lze objednat do středy 14. 10. do 7:00 hod.,

- obědy na další dny lze objednat standardním způsobem, tzn. do 13:00 hod. pro objednání oběda na následující den.

Během podzimních (prodloužených prázdnin žáci nemají nárok na dotovaný oběd. Případné dotazy směřujte na ved. ŠJ  Ivu Novotnou (731 504 044).

 

b) Školní družina

ŠD bude od 15. do 23. 10. 2020 vysílat v pracovních dnech živě na facebookových stránkách Družina ZŠ Nechanice (https://www.facebook.com/druzinazsnechanice/).  

Můžete se těšit na čtení pohádky (vždy ve 12:30 hod.) a dvě volnočasové aktivity, které korespondují se ŠVP ŠD „O zemi a nebi“ a naší celoroční hrou. Vše je na principu dobrovolnosti. Věříme, že se s námi pobavíte a zkrátíte si dlouhé chvíle bez družiny.

Případné dotazy směřujte na vedoucí vychovatelku ŠD Mgr. M. Tlučhořovou.

 

c) 1. stupeň

Veškeré informace podají třídní učitelé rodičům nejpozději do středy 14. 10. emailem. Úkoly na tento týden budou součastí tohoto emailu. Do konce týdne budou třídní učitelé informovat své třídy o dalším postupu a domluví si termíny online výuky. 

Za organizaci zodpovídá zástupkyně řed. pro 1. st. Mgr. R. Mihulová.

 

d) 2. stupeň

Výuka na 2. stupni bude částečně řešena online hodinami, jejichž rozvrh naleznete na webových stránkách školy ( online-vyuka-2020-21/), a zadáváním úkolů (pracovní listy, práce v pracovních sešitech, zadání úkolů z učebnice apod.) bude probíhat prostřednictvím EŽK. Předávání úkolů jednotlivých předmětů řeší každý vyučující prostřednictvím EŽK (Bakaláři).

Přítomnost žáků na online hodinách je povinná, případnou neúčast rodiče musí omluvit třídnímu učiteli. Žáci, kteří se z nějakých důvodů neodnesli pomůcky, si je mohou vyzvednout po dohodě se třídním učitelem do 16. 10. 

V případě potíží či technických problémů kontaktujte správce bakalářů Mgr. P. Soukala. 

 


13. 10. 2020 Zobrazit méně

Stránka