Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Změny v organizaci od 4. 1. 2021


 

Mateřská škola  – bez omezení

 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
 • Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen
  v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami
  v prostorách školy.

 Přípravná třída, 1. a 2. ročníky ZŠ - prezenční vzdělávání (škola)

 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd
  se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Žáci zůstávají po celou dobu dopolední výuky ve svých kmenových učebnách.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Tělesnou výchovu nahradí venkovní aktivity.

 

3. – 9. ročníky ZŠ – distanční vzdělávání (domov)

 • Pokračujeme ve stejném systému distančního vzdělávání v termínu hodin stanovených platným rozvrhem.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák
  a jeden pedagogický pracovník.
  O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy
  s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen
  v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami
  v prostorách školy.

Školní družina

 • Provoz školní družiny je pro žáky přípravné třídy a 1. – 2. ročníků ve stejném režimu
   

Stravování

 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce
  a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
 • Žáci 1. – 2. ročníků mají obědy automaticky přihlášené, kdo nemá zájem, musí si oběd odhlásit.
   
 • Žáci 3. – 9. ročníků mají obědy automaticky odhlášené, kdo má zájem obědy odebírat, je nutné se přihlásit. Vyzvedávání obědů do přinesených nádob je umožněno
  od 12.30 do 13.30 u výdejního okénka.

31. 12. 2020 Zobrazit méně

Stránka