Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Provoz MŠ během hlavních prázdnin 2020


Vážení rodiče,

z rozhodnutí zřizovatele a ředitelky školy vycházíme vstříc rodičům s prodloužením prázdninového provozu, a to od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020. Reagujeme tak na situaci, kdy rodiče s dětmi zůstávali doma v době uzavření škol.

Prázdninový provoz mateřské školy je výhradně pro děti, které byly k předškolnímu vzdělávání již přijaty a jejichž rodiče z různých důvodů nemohou čerpat dovolenou.
 

Kapacita MŠ je stanovena na minimálně 15 a maximálně 28 dětí. Po naplnění maximální kapacity se budeme řídit kritérii pro přijetí (viz níže).

Letní provoz bude probíhat od 7:00 do 16:00 hodin.

 

Kritéria při naplnění kapacity

V případě, že by došlo k překročení kapacity, budou přednostně přijímány do MŠ dle kritérií:

  1. Děti zaměstnaných rodičů
  2. Starší sourozenec je přihlášen v červenci k docházce do školní družiny nebo je další sourozenec přihlášen v červenci či srpnu k docházce do mateřské školy
  3. Datum podání přihlášky

 

Nebudou-li děti v některém prázdninovém měsíci do MŠ přihlášeny, bude rodičům prominuta platba školného.


Na základě počtu přijatých přihlášek bude zajištěn provoz mateřské školy o letních prázdninách následující:
 

1.

  1.  –  3.   7.

Otevřeno 3 dny v týdnu

 

2.

  7.  – 10.  7.

Otevřeno 4 dny v týdnu

 

3.

13.  – 17.  7.

Otevřeno 5 dnů v týdnu

 

4.

20. –  24.  7.

Otevřeno 5 dnů v týdnu

 

5.

27. –  31.  7.

Zavřeno

Přihlášeno méně než 15 dětí

6.

  3.  –   7.  8.

Zavřeno

Přihlášeno méně než 15 dětí

7.

10.  –  14. 8.

Otevřeno 5 dnů v týdnu

 

8.

17.   – 21. 8.

Otevřeno 5 dnů v týdnu

 

9.

24. –   28. 8.

Otevřeno 5 dnů v týdnu

 

10.

    31.8.

Otevřeno 1 den v týdnu

 

 

                                                                                                                      Mgr. Hana Špatenková v. r.

ředitelka školy

 

 

 


24. 6. 2020 Zobrazit méně

Stránka