Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Vyučtování kroužků


Vážení rodiče,
 

v období od 11. března 2020, kdy vláda rozhodla o uzavření provozu škol a školských zařízení, byla také ukončena pravidelná činnost kroužků.

Platba za kroužky, kterou jste provedli v 1. pololetí, byla určena na celý školní rok, a to na měsíce říjen – květen (8 měsíců), tedy po dobu 3 měsíců kroužky neprobíhaly. Z tohoto důvodu je možné zažádat školu o navrácení poměrné části školného.  

(Výpočet – platba za kroužek/2,7)

Ze sportovních kroužků bylo zaplaceno členství 50,- Kč/1 žáka do Asociace školních sportovních klubů, tedy bude částka 50,- Kč odečtena. Další podmínkou vrácení poplatků u sportovních kroužků je nečerpání příspěvků od zdravotní pojišťovny.

 

Žádost o vratku za kroužky je možné podat do 15. 7. 2020. Na později odeslané žádosti nelze brát zřetel – viz příloha.

Další možností je částku nepožadovat a přenechat ve prospěch zájmové činnosti školy na nové vybavení, materiál, pomůcky… Za to upřímně děkujeme!

                                                                     Mgr. Hana Špatenková v. r.

Přílohy
 

 


22. 6. 2020 Zobrazit méně

Stránka