Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Postup pro přihlášení žáka do ŠD pro školní rok 2020 - 2021


Vážení rodiče,

informujeme Vás, že vzhledem k mimořádnému opatření proběhne přihlášení žáků do školní družiny pro příští školní rok bez osobní účasti žáků a také s minimální osobní účastí zákonných zástupců. V postupu se řídíme doporučením ředitele školy. 

 • Přihlášení do školní družiny pro školní rok 2020/2021 se týká všech zájemců z  přípravné třídy, 1.–5. třídy, a to až do naplnění kapacity školní družiny  (viz. Kritéria přijetí žáka do školní družiny).
 • Doba pro přihlášení žáků do ŠD je 4. - 15. června 2020.
   

Podání přihlášky žáka do ŠD

Přihlášku naleznete níže, je možné si formulář vyzvednout v kanceláři školy (budova 2. stupně, ulice Pražská 2) v rámci úředních hodin (pondělí + středa od 8:00 do 12:00 hodin), popř. po telefonické domluvě.
 

Vyplnění přihlášky

Při podání přihlášky do školní družiny vyplní zákonný zástupce povinně následující údaje:

 • jméno, příjmení žáka,
 • třída, kterou bude navštěvovat ve školním roce 2020/21,
 • trvalé bydliště žáka,
 • zdravotní problémy žáka,
 • jméno a příjmení rodičů s telefonním kontaktem, na kterém budou zastiženi během pobytu dítěte ve ŠD,
 • rozsah docházky - ANO bude navštěvovat ranní družinu/ NE nebude navštěvovat ranní družinu),
 • rozsah docházky - uveďte čas, kdy bude žák odcházet ze školní družiny (např. do 13:00 hod., do 16:00 hod.),
 • odchod sám / odchod s doprovodem (uveďte, jaké osoby mohou dítě vyzvedávat),
 • čitelně uveďte email,
 • jiná sdělení o dítěti potřebná pro pobyt ve školní družině.
   

Pozn. Čas odchodu můžete na začátku školního roku dodatečně změnit podle kroužků, které dítě bude navštěvovat. Podle času vám bude účtovaná úplata za pobyt žáka ve ŠD. (Platba činí 1300,- Kč/ročně při celodenní docházce,  platba 500,- Kč/ročně při docházce do 13:00 hod. a částka 250,- Kč/ročně při docházce pouze do ranní družiny.)

Zastupuje-li žáka jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Odevzdání přihlášky

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou přihlášku doručit  následujícími způsoby s tím, že preferovány jsou body 1-3:

 1. Osobně předat - týká se jen přihlášek budoucích 1. ročníků, ČITELNĚ vyplněnou ve středu 10. 6. 2020 na „Schůzce rodičů budoucích prvňáčků“.
 2. Do datové schránky školy (w7h96sq).
 3. Elektronicky na e-mail: tluchorova@zsnechanice.czuznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
 4. Poštou (vše vložit do obálky a vlevo nahoře označit nápisem „Přihláška ŠD“) na adresu: ZŠ a MŠ Nechanice, Pražská 2, 503 15 Nechanice.
 5. Vyplněnou přihlášku vhodit do schránky při hlavním vchodu školy na adrese: ZŠ a MŠ Nechanice, Pražská 2, 503 15 Nechanice (vše vložit do obálky a vlevo nahoře označit nápisem „ Přihláška ŠD“).
 6. Pokud ani jedna varianta není možná, dohodněte si individuální řešení s vedoucí vychovatelkou (email: tluchorova@zsnechanice.cz, tel. číslo: 607859480). V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO STYKU POUŽIJTE VŽDY OCHRANNÉ POMŮCKY (roušku či jinou ochranu obličeje, rukavice).
   

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

M. Tlučhořová,

vedoucí vychovatelka ŠD Nechanice

 

Ke stažení:

 


4. 6. 2020 Zobrazit méně

Stránka