Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Organizace docházky 9. ročníku za účelem přípravy na PZ


 

 • Nejedná se o obnovení výuky v plném rozsahu, dále probíhá vzdělávání na dálku. Žákům 9. ročníku je umožněna přítomnost ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny především na český jazyk a matematiku a probíhají v omezeném rozsahu, nejsou organizovány po všechny dny v týdnu. 
  Pondělí 8:00 - 12:00
  Čtvrtek 8:00 - 12:00
   
 • Docházka je umožněna jen žákům, jejichž rodiče v termínu do 7.5.2020 sdělili škole svůj zájem. Podmínkou docházky je také podepsané čestné prohlášení zákonného zástupce a dodržování hygienických pravidel.

 

 • Žák, u něhož se objeví známky onemocnění, se aktivit ve škole neúčastní, zůstane v domácí karanténě a zákonný zástupce o této skutečnosti informuje ředitelku školy. Pokud se u žáka objeví příznaky onemocnění v době pobytu ve škole, bude umístěn do izolační místnosti a zákonný zástupce bude vyzván, aby si ho ihned vyzvedl.
   
 • Vzdělávací aktivity probíhají v 1 skupině. Škola vymezila prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

 

 • Cestou do školy a při pobytu před budovou školy se žáci nesdružují, dodržují bezpečný odstup  (2 m) od ostatních osob a ústa a nos  mají zakryté rouškou.  Před  začátkem  vzdělávacích aktivit   v pondělí, ve čtvrtek v 7:55 se žáci shromáždí ve stanoveném prostoru před školou, dodrží přitom potřebné rozestupy. Do školy smí vejít celá skupina žáků naráz v doprovodu pedagoga, pozdní příchod žáka do budovy není možný. 
   
 • Po příchodu do školy se žáci podle pokynů pedagoga přezují v prostoru šatních skříněk, následně si podle pokynů pedagogů provedou desinfekci rukou. Žáci provádějí desinfekci rukou vždy po použití WC a podle pokynů pedagogů.
   
 • Ve třídě žáci dodržují stanovené odstupy, stejně tak při pohybu v prostorách školy i v prostoru WC. Při pohybu ve společných prostorách školy musí žáci používat roušky, ve třídě si mohou roušku odložit, použijí k tomu z domova přinesený sáček, pokud je pedagog nevyzve, aby roušku použili.
   
 • Po skončení vzdělávacích aktivit se žáci nezdržují ve škole déle, než je nezbytně nutné, podle pokynů pedagoga opustí budovu školy.
   
 • Školní stravování pro žáky 9. ročníku je zajištěno, a to ve dnech, kdy se účastní vzdělávacích aktivit ve škole. Školní jídelna bude v provozu za přísných hygienických podmínek, vařit se bude jedno jídlo, výběr z jídel není možno zajistit.  Žáci dodržují při stravování potřebné rozestupy, před jídlem provedou desinfekci rukou, při jídle si odloží roušku do přineseného sáčku. 

 

 • Škola vede evidenci docházky, v případě, že se přihlášený žák vzdělávacích aktivit neúčastní, informuje zákonný zástupce o jeho nepřítomnosti a jejích důvodech třídního učitele.

 

Mgr. Hana Špatenková v. r.

 


Přílohy:

Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss
 


8. 5. 2020 Zobrazit méně

Stránka