Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Otevření mateřské školy od 11. 5. 2020


 
Vážení rodiče,

na základě dohody se zřizovatelem bude otevřena Mateřská škola v Nechanicích za dodržení veškerých preventivních, bezpečnostních, hygienických a provozních opatření.

Omezení provozu MŠ dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 sb. – po dohodě se zřizovatelem MŠ Nechanice by mělo být realizováno v časovém rozmezí od pondělí do pátku od 7:00 do 16:00 hodin do odvolání.

Protože se jedná o organizačně a hygienicky náročnou situaci, potřebujeme od Vás co nejrychlejší zpětnou vazbu, zda se Vaše dítě vzdělávání v mateřské škole zúčastní.


Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do mateřské školy nejpozději do 7. 5. 2020.

Umístění dětí do mateřské školy není povinné, je zcela dobrovolné a záleží pouze na rozhodnutí rodičů/zákonných zástupců, zda dítě do MŠ umístí.

Rodiče při nástupu dítěte do MŠ podepíší čestné prohlášení, že jsou děti zdravé a splňují veškeré pokyny, definovány MZČR. Děti i pedagogičtí pracovníci ve třídách budou muset dodržovat veškerá opatření spojená s prevencí před Covid-19. Děti každé ráno za přítomnosti rodiče budou muset absolvovat tzv. ranní filtr.

Do MŠ budou přijímány pouze děti zcela zdravé, bez evidentních příznaků virózy (kašel, teplota, únava, bolest v krku včetně rýmy ...).

 

Předpokládaná zdravotní a další kritéria (mohou se měnit, nebo doplňovat dle pokynů MZČR)

Dítě musí být zdravé, bez zjevných známek nemoci, jako jsou:

 • příznaky Covid-19
 • horečka nad 37 °C
 • rýma
 • kašel
 • únava
 • bolest v krku
 • respirační a dýchací problémy
 • astma
 • diabetes
 • oslabená imunita
 • rizikové onemocnění vzhledem ke Covid-19
 • karanténa

 

Ve společné domácnosti dítěte nesmí být:

 • osoba starší 65 let
 • osoba, která se léčí na hypertenzi
 • osoba léčící se na astma
 • osoba léčící se na diabetes
 • osoba se oslabenou imunitou
 • osoba jevící příznaky Covid-19
 • osoba léčící se dlouhodobě na nemoci, které jsou rizikovým faktorem
 • osoba v karanténě

 

Cílem uvedených opatření je ochrana zdraví všech dětí a personálu MŠ.


Zájemcům budou neprodleně rozeslány podrobné informace. Prosím Vás, abyste v co nejkratší době nahlásili prostřednictvím vedoucí učitelky Ivany Šulcové informaci, zda se Vaše dítě vzdělávání v mateřské škole zúčastní.


Podrobné informace naleznete:
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss


Děkuji Vám za spolupráci.
                                                                     Mgr. Hana Špatenková v.r.

 

 

 


5. 5. 2020 Zobrazit méně

Stránka